โรงเรียนสอนออนไลน์

สำเร็จแล้วให้ ได้แล้วแบ่งปัน

รียนรู้วิธีทำที่ถูกต้อง " มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ "

เปิดห้องเรียน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น.- 21.30 น.

มีโค้ชพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดการเรียน เรียนผ่าน ZOOM

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก